Algemene voorwaarden:

 1. De rijschool, hierbij te noemen A1 Rijschool gevestigd aan Dwarswatering 18, 1069 RM  te Amsterdam, die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het nummer 72042133, BTW nummer: NL 2385 17 342 B03, Rijschool registratienummer: 4604U8, rekeningnummer: NL 38 INGB 000 64 942 62.
 2.  De cliënt(e), hierbij te noemen de leerling(e), hij of zij die 16,5 jaar of ouder is, medisch geschikt en een geldig Nederlands document heeft, die zich aanmeldt en tegen betaling bij de rijschool voor een rijopleiding in een geschikte lesauto tot een gekwalificeerde automobilist(e) rijcategorie B niet zijnde aangepast.                                                                                                    
 3. De cliënt(e) dient voor aanvang van zijn of haar rijopleiding kenbaar te maken geschikt en/of gezond te zijn over zijn recente geestelijke en lichamelijke gezondheid i.v.m. de verkeersdeelname. 
 4. De cliënt(e) dient gedurende zijn of haar rijopleiding een geldig CBR theoriecertificaat voor zichzelf te behalen en die in het bezit te hebben vóór zijn of haar praktijkexamen. die via de rijschool na machtiging via www.cbr.nl is gereserveerd om daarna te mogen deelnemen op de examenplaats. 
 5.  De cliënt(e) dient zich te houden aan de afspraken die de rijschool heeft opgesteld; zoals NIET te vaak verzuimen, NIET onder invloed te zijn van bepaalde stoffen (alcohol, drugs, medicijnen ) om aan de rijlessen te kunnen deelnemen. 
 6. De cliënt(e) dient volgzaam te zijn aan zijn of haar rijinstructeurs instructies. 
 7.  De cliënt(e) verleent tevens zijn of haar toestemming aan de rijschool over het beslissen van zijn of haar rijopleiding traject en examendata c.q. het aanpassen van elkaars rijlesschema. 
 8.  De pakketten die de rijschool adviseert, geven de cliënt(e) geen garantie voor het behalen voor zijn of haar rijexamen. 
 9. Afspraken verzetten of annuleren dienen minimaal 24 uur voor de geplande afspraak telefonisch of mondeling te worden doorgegeven. De rijschool heeft recht om niet nagekomen afspraken in rekening te brengen. 
 10.  De cliënt(e) is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigendommen. De rijschool stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van eigendommen.       
 11.  Als je een lespakket koopt en tussendoor stopt dan worden de lesuren met terugwerkende kracht berekend volgens de normale tarief. Slaag je met minder lessen dan je genomen rijles, pakket, dan krijg je uiteraard geld terug en dit wordt niet volgens de normale tarief berekend. 
 12. Algemene voorwaarden Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen van toepassing.

Contact

06- 41 97 78 88
info@rijschool-a1.nl

Volg ons op