Vrouwelijke motorinstructeur
Plan een proefles

Motor rijlessen

Je kan kiezen voor losse rijlessen of een pakket rijlessen. De rijlessen zijn individueel dus je bent verzekerd van mijn volle aandacht. De rijlessen die je afneemt duren minimaal 60 minuten waarin jij rijdt. De gehele rijopleiding word aangepast aan jou leertempo en leerstijl.

  Pakket A15

  €1390,- incl. examen

     15 lessen van 60 min.
   1 AVB examen
       1 AVD examen
    

 

 

 

 

  Pakket A25

   €1990,- incl. examen

   25 lessen van 60 min.
       1 AVB examen
       1 AVD examen

 

 

 

 


  Pakket A35

  €2590,- incl. examen

  35 lessen van 60 min.
       1 AVB examen
       1 AVD examen

 

 

 

 

 

Praktische info

Examen en faalangst

Zodra de lessen naar tevredenheid verlopen, kan er een planning gemaakt worden voor het Praktijkexamen.
Ook na het doen van een Tussentijdse toets kan er na afloop een planning voor het Praktijkexamen gemaakt worden. Dit doen we samen in overleg.

De Rijschool reserveert een datum bij het CBR. Daarvoor moet je de Rijschool eerst machtigen en een eigen verklaring indienen.
Het examen doe jij in de auto waarin je lest. Ik mag met je meerijden tijdens het examen.

Goed onderhouden motor

Bij A1 Rijschool lessen we op een goed onderhouden motoren. 

We beschikken ook over eigen helm, jas broek en handschoenen. Schoenen dien je zelf mee te nemen. Het liefst motor schoenen 

https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-halen/motor/praktijkexamen-motor/welke-kleding-moet-je-aan.htm 

Rijprocedure A
Rijprocedure A
AVB Examen

Het praktijkexamen voertuigbeheersing (AVB) voor de motor bestaat uit in totaal twaalf oefeningen, ingedeeld in vier clusters: lopen met de motor en gebruik van de standaard (één oefening, deze is verplicht); verrichtingen bij lage snelheid (vijf oefeningen, waarvan één verplicht en één naar keuze van de examinator); verrichtingen bij hogere snelheid (drie oefeningen, waarvan één verplicht en één naar keuze van de examinator); remoefeningen (drie oefeningen, waarvan één verplicht en één naar keuze van de examinator).Je wordt beoordeelt wordt op het beheersen van de motor in bediening, stuurgedrag en bewaren van balans. Van de in totaal 7 examen onderdelen, moeten er 5 voldoende zijn, waarbij in elk cluster minimaal 1 voldoende moet zijn. Je mag elk onderdeel één keer overdoen. Tijdens het examen AVB moet je in bezit zijn van een autorijbewijs of een geldig motor theoriecertificaat.


Lopen met de motor (verplichte oefening)

In deze oefening loop je aan de rechterzijde van de rijbaan met
de motor aan de hand. Daarna parkeer je de motor achteruit in een denkbeeldig parkeervak en zet je de motor op de standaard.
Vervolgens haal je de motorweer van de standaard en loop je naar
rechts het parkeervak uit.

Stapvoets rijden (keuze oefening)

Hier is het de bedoeling dat je naast de lopende examinator blijft 
rijden over een afstand van twintig meter. Er wordt gelet op snelheid,
balans en een juiste bediening van de motor. Je maakt gebruik van een
slippende koppeling. Je voetrem mag je bij deze keuzeoefening ook gebruiken,
maar je houdt je voeten tijdens het rijden op de voetsteunen.


Langzame slalom (verplichte oefening)

Er geldt geen richtlijn voor de snelheid. Door de korte afstand, van 3 meter,
tussen de pylonen ligt een stapvoets tempo voor de hand. Het gebruik van
een slippende koppeling is bij deze oefening verplicht. Van belang is verder
de combinatie van juiste bediening, langzaam rijden en het houden van de
balans zonder de pylonen aan te raken.

Wegrijden uit het parkeervak (keuze oefening)

Bij deze oefening rijd je vanuit stilstand uit een parkeervak weg.
Je maakt een haakse bocht en rijdt enkele meters rechtuit.
De rijbaanbreedte is drie meter. Het belangrijkste van deze oefening
is dat je gecontroleerd een scherpe bocht weet te maken.

Wijze van uitvoering:

 • De motor positioneren haaks op de rijbaan en tegen de achterzijde van het vak
 • Als de kandidaat in positie staat geeft de examinator aan naar welke richting weggereden moet worden
 • Indien gecontroleerde bocht haaks wegrijden gevolgd door enkele meters rechtuit rijden

Denkbeeldige acht (keuze oefening)

Met deze oefening laat je zien dat je een complete (denkbeeldige) acht kunt rijden in een rechthoekig kader. Je rijdt met trekkende motor
en houdt daarbij een gelijkmatige snelheid aan. Je mag je voetrem
gebruiken en eventueel een slippende koppeling.

Wijze van uitvoering:

 • Aan een van de korte kanten aan de rechterzijde inrijden
 • Naar het einde van de rechthoek rijden
 • Met een linkerbocht (halve draai) de acht beginnen
 • Met een licht trekkende motor rijden
 • De juiste wijze van afschuinen benutten om de bochtstraal te verkleinen
 • Een gelijkmatige snelheid aanhouden

Halve draai (keuze oefening)

Met deze oefening dan rij je met licht trekkende motor op een denkbeeldige rijbaan. Na de tweede pylon maak je in één vloeiende
beweging een halve draai naar links of rechts (keuze is aan de examinator).
Je rijdt dan terug naar het startpunt. Belangrijk is om de juiste wijze van
afschuinen te benutten om de bochtstraal te verkleinen.

Uitwijkoefening (verplichte oefening)

Met een snelheid van 50 kilometer per uur moet een uitwijkmanoeuvre  
uitgevoerd worden. Vijftien meter na de poort moet je vóór een denkbeeldig
muurtje van pylonen naar links uitwijken en dan weer terug naar
je eigen denkbeeldige weghelft.

Snelle slalom (keuze oefening)

Bij de snelle slalom zijn zes pylonen opgesteld. Deze slalom neem je bij een snelheid van minstens dertig kilometer,  in de tweede of derde versnelling,
per uur met trekkende motor op een vloeiende en gelijkmatige manier.

 

Vertragingsoefening (keuze oefening)

Vanuit stilstand moet je binnen 55 meter een snelheid hebben bereikt
van 50 kilometer per uur. Je rijdt dan in tenminste de derde versnelling.
Na het tweede poortje rem je af tot 30 kilometer per uur en schakel je
minimaal één versnelling terug, dit moet gebeuren met een licht trekkende motor.
Daarna rijd je met deze snelheid een slalom om drie pylonen die acht meter uit elkaar staan.

Noodstop (Verplichte oefening)

Je rijdt minimaal vijftig kilometer per uur. Na het poortje rem je maximaal
om zo snel mogelijk tot stilstand te komen terwijl je je motor onder
controle houdt.

Wijze van uitvoering:

 • Recht aanrijden met een constante snelheid van 50 kilometer per uur
 • Tussen het poortje gas dichtdraaien en direct de remming inzetten en direct ontkoppelen. Het gebruik van de voorrem is essentieel.

Precisiestop (keuze oefening)

Bij de precisiestop gaat het erom dat je op een bepaald punt stilstaat.
Je rijdt eerst vijftig kilometer per uur en remt beheerst als je het eerste
poortje van twee pylonen passeert. Daarna moet je de motor zeventien meter verderop tot stilstand brengen.

Wijze van uitvoering:

 • Recht aanrijden met een constante snelheid van 50 kilometer per uur
 • Ter hoogte van het poortje gas dichtdraaien en direct met beide remmen de remming inzetten
 • Gelijkmatig remmen zonder dat grote correcties in remkracht nodig zijn
 • In het laatste deel van de remming terugschakelen naar de eerste versnelling en bij het tweede poortje tot stilstand komen.

Stopproef (keuze oefening)

Het doel van deze oefening is dat je technisch goed remt.
Je schakelt kort voordat je stilstaat terug naar de eerste versnelling.
Je hebt hierbij een korte remweg.

AVD Examen

Tijdens de praktijklessen moet je je rijbewijs B of theoriecertificaat bij je hebben. Dit geldt ook voor het examen Voertuigbeheersing. Neem voor het examen voertuigbeheersing het volgende mee: Een geldig theoriecertificaat of een geldig Nederland rijbewijs B of A-beperkt of A-automaat en een wettelijk toegestaan geldig identiteitsbewijs. Het examen Verkeersdeelneming Tijdens het examen AVD laat je zien dat je volgens de geldende regels op een veilige manier soepel door het verkeer voortbeweegt. De examinator en je instructeur volgen je in de auto. De examinator let onder andere op: Het kijkgedrag op de motor De plaats op de weg Of je voldoende rekening houdt met andere weggebruikers Of de verkeersregels goed worden toepast Of je ook in het verkeer de motor beheerst Bediening van de voertuig Het rijden op rechte en bochtige wegen Tijdens de ritten die je in de aanloop naar je laatste examen zal maken zal je je vooral bezighouden met risico mijdend gedrag aangepast en besluitvaardig rij gedrag, bediening en beheersing, gedrag van kijken, anticiperen, bochtentechnieken en je plaats op de weg en plaats van handeling. Voordat het examen begint neemt de examinator een ogen test met je af en stelt je wat vragen over de motor. Deze vragen kunnen gaan over de volgende onderdelen: B  banden R  remmen A aandrijving V verlichting O olie A algemeen.

Hoe werkt de tussentijdse toets?

Op ongeveer 70% van je rijopleiding kan je ervoor kiezen om een Tussentijdse toets te doen. Ik adviseer dit echter altijd omdat dit een positief effect heeft op je verdere rijopleiding. Tijdens de Tussentijdse toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen door een examinator van het CBR en getoetst volgens de officiële exameneisen. Als je bovendien de bijzondere manoeuvres tijdens de Tussentijdse toets goed uitvoert, krijg je vrijstelling voor dit onderdeel tijdens het eerstvolgend examen. Ook krijg je na de toets van de examinator een adviesformulier mee. Hierop staan dezelfde onderdelen als op het uitslagformulier van het Praktijkexamen. Per examenonderdeel brengt de examinator een advies uit. Aan de hand van dit formulier zie je precies waaraan je nog moet werken. Samen kunnen we dan gericht je rijopleiding afronden.

Het slagingspercentage van het Praktijkexamen ligt (20% tot 40%) hoger als er tijdens de rijopleiding een Tussentijdse toets is afgelegd.

Wie ben ik?

Mijn naam is Seweta Zirak ik ben moeder van twee prachtige zielen. Ik geef rijles sinds november 2010. Opleiden is een van mijn passies. Ik heb rijles geven altijd gecombineerd met mijn werk in de zorg. Ik ben opgeleid tot verpleegkundige. Ik ben bevoorrecht ervaring op te doen met ouderen in de ouderenzorg, de generatie die een goed fundament hebben gelegd voor een prachtige maatschappij. Ik heb kort in het ziekenhuis gewerkt en ik heb mogen werken met hele bijzondere zielen die een beperking hebben. Mijn werk in de gezondheidszorg heeft mijn leven zeer verrijkt en mij des te meer doen inzien welke rol ik kan en wil vervullen in de maatschappij Op dit moment werk ik als praktijkopleider in de zorg. Rijles geven is voor mij meer dan instructies geven, ik hecht veel waarde aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid waardoor je in de toekomst veilig en met veel zelfvertrouwen deel kunt nemen aan het verkeer.

Jou op je gemak stellen en de juiste sfeer creëren in de auto of op de motor is voor mij een prioriteit zodat je zo ontspannen mogelijk kunt rijden. Je rijbewijs halen betekent meer dan alleen rijles volgen en daarom denk ik graag met je mee over het gehele proces, van A tot Z.

Ik vind het erg ontspannend om instructies te geven. kwaliteit staat bij mij hoog in het vaandel, ik zie mijn cursisten als individuen, ik ben geïnteresseerd in wat mensen beweegt.

Afgelopen decennia heb ik heel wat mooie mensen mogen ontmoeten via mijn werk als instructeur en ik heb van ieder individu veel mogen leren. Waarde allen dank hiervoor! 

Sayed

Mijn naam is Sayed, ik ben vader van twee kinderen. Rijles geven combineer Ik  met mijn werk als beveiligingsbeambte en personal trainer. Ik help je graag verantwoord de weg op.

 

Wat maakt Rijschool A1 bijzonder?
 • Flexibele lestijden
 • Ruim aanbod van o.a. reguliere opleiding, Rijopleiding In Stappen (RIS) en rijles in een automaat
 • Gratis proefles
 • Losse lessen, (garantie) pakket en spoedopleidingen. Geen extra kosten voor spoedopleiding
 • Professionele begeleiding bij faalangst en na een traumatische rijervaring
 • Gebruik van instructiekaart
 • Rijschool A1 werkt met algemene voorwaarden (geen verassingen achteraf)
 • Direct beginnen (kan vanaf 16.5 jaar)
 • Rentevrij betalen in termijnen
 • Betaalbaar met een stijgende slagingspercentage
 • Rijles nemen verschillende talen; namelijk Nederlands, Engels, Dari, Farsi en Urdu.

Contact

06- 41 97 78 88
info@a1rijschool.nl

Volg ons op